Terma & Syarat

Umum

Terma dan syarat ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Lian Star Realty Sdn Bhd akan memilih untuk mengumpul, menggunakan, mengekalkan dan mendedahkan maklumat yang dikumpul daripada pengguna laman web https://elianstar.com. Semua produk dan perkhidmatan bersama tapak itu sendiri akan terjejas secara langsung oleh syarat ini.

Lian Star Realty Sdn Bhd berhak untuk menukar kandungan terma dan syarat tanpa sebarang notis awal. Kandungan terma dan syarat ini tertakluk kepada perubahan (pengubahan, pengalihan keluar dan/atau penambahan terma) pada bila-bila masa. Tindakan segera oleh Lian Star Realty Sdn Bhd akan diambil terhadap mana-mana pelanggar peraturan dan peraturan terma dan syarat yang dinyatakan.

Kandungan Laman & Hak Cipta

Semua bahan (yang termasuk imej, reka bentuk, ikon, gambar, bahan bertulis) sebahagian daripada tapak ini, juga dikenali sebagai "Kandungan Tapak" adalah hak cipta, tanda dagangan dan/atau harta intelek lain yang dimiliki, dikawal atau dilesenkan oleh Lian Star Realty Sdn Bhd .

Pengumpulan Maklumat

Penggunaan "kuki" mungkin berlaku dalam laman web ini untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Tujuannya adalah untuk menyimpan rekod dan sekali-sekala menjejaki maklumat tentang pengguna. Pelayar web pengguna akan meletakkan kuki pada pemacu keras mereka untuk tujuan itu. Pelayar web boleh ditetapkan untuk menolak kuki atau memberi amaran kepada pengguna untuk membenarkan atau menolak penggunaan kuki. Dengan berbuat demikian, bahagian tertentu tapak mungkin tidak lagi berfungsi dengan baik.

Lian Star Realty Sdn Bhd boleh mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi pengguna atas sebab-sebab berikut:

  • Untuk menambah baik syarikat kami

Kami mungkin menggunakan ulasan yang dikemukakan oleh pengguna untuk menambah baik produk dan perkhidmatan kami serta tapak.

  • Untuk promosi, cadangan atau sebarang ciri tapak lain

Maklumat boleh dihantar kepada pengguna yang telah dipersetujui tentang produk atau promosi yang mungkin menarik minat.

  • Untuk menghantar e-mel

Pengguna yang telah mendaftar akan menerima e-mel yang boleh termasuk promosi produk dan/atau maklumat perkhidmatan yang berkaitan, berita syarikat, promosi, dsb.

Jika pengguna ingin berhenti melanggan surat berita syarikat kami, mereka boleh berbuat demikian melalui arahan berhenti melanggan yang disertakan pada penghujung setiap e-mel yang dihantar.

Ketidaktepatan Maklumat

Kadangkala, mungkin terdapat maklumat yang diberikan di https://elianstar.com yang mengandungi ralat tipografi atau ketidaktepatan yang berkaitan dengan perihalan produk, dimensi, harga dan ketersediaan. Lian Star Realty Sdn Bhd mempunyai hak untuk menyemak dan mengedit maklumat jika diperlukan tanpa notis awal kepada pengguna. Jika tidak berpuas hati dengan produk yang dibeli, sila hubungi kami di kenalan yang disediakan.

Penerimaan Pengguna terhadap Terma dan Syarat Ini

Dengan menggunakan tapak, https://elianstar.com, anda menandakan penerimaan anda terhadap terma dan syarat ini. Tambahan pula, jika terdapat sebarang pindaan, penambahan atau pengalihan terma, penggunaan berterusan anda akan menandakan penerimaan perubahan tersebut. Pengguna dinasihatkan untuk tidak menggunakan laman web ini jika anda tidak bersetuju dengan dasar yang dinyatakan.

Undang-undang dan Bidang Kuasa

Penggunaan pengguna akan menandakan persetujuan untuk menyerahkan dan mengikuti pentadbiran bukan eksklusif mahkamah Malaysia. Terma dan syarat laman web ini dan semua urusan yang berkaitan dengan penggunaan dan/atau akses pengguna ke laman web dan perkhidmatan akan ditadbir oleh ditafsirkan oleh undang-undang Malaysia.

Office Tables

View Collection

Office Chairs

View Collection

Filing & Cabinetries

View Collection